top of page

Wij houden ons als lid van KHN aan de UVH, Deze kunt u inlezen via https://www.khn.nl/tools/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands

Verder verwerken wij u persoonsgegevens bij het reserveren of insturen van een vraag.

Wij registreren onder andere:

  • Voornaam en achternaam

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • dieetwensen

Deze persoonsgegevens worden beheert via het platform Wix, hier kunnen enkel de nodige medewerkers van receptie en restaurant bij.

Verder worden uw gegevens gebruikt voor de nodige communicatie. Denk hierbij aan het bevestigen van de reservering.

Uw gegevens worden maximaal 12 maanden bewaard. Mocht u wensen dat u gegevens verwijderd worden, dan kunt u dat kenbaar maken via info@schimmelpenninckhuys.nl.

bottom of page